JIC Media, Lindholmsvägen 22, SE-417 57 Göteborg
Telefon: +46 (0)31 23 77 50 Mobil: +46 (0)708 23 77 51
Epost: info@jicmedia.se
Hem           Projekt           Om JIC Media           Kontakt
 
Om JIC Media
Enkelt men inte förenklat - här finns förmåga, vetgirighet och en genuin vilja att berätta om både komplicerade och känsliga frågor så att det är lätt att förstå.
Det journalistiska berättandet är basen, nyanserat med människor och händelser i sitt sammanhang.
Öppenhet, noggrannhet och respekt är nyckelord. Samhällsfrågor i bred mening genomsyrar det mesta.
Monica Hirsch arbetar både individuellt och tillsammans med erfarna journalister, fotografer, redigerare och andra kompetenta personer. Produktionens innehåll styr, vilket gör det möjligt att producera med hög kvalité till förhållandevis låga kostnader.
Här finns alltså ett stort nätverk, i och utanför Sverige.
Monica Hirsch startade JIC Media 1991, efter först drygt tio år i kvällspressen och därefter cirka tio år i näringslivet, för att arbeta med en journalistik, som inte ryms i det dagliga och snabba nyhetsflödet.